Start van delen/breuken
We rekenen verder met onze boodschappen.