CBS Hoogengraven is een Kanjerschool 


In alledaagse situaties besteden de leerkrachten aandacht aan de vorming van sociale vaardigheden. Om leerlingen bewust te maken van het eigen gedrag en dat van anderen werken wij op school met de Kanjertraining. De verhalen en oefeningen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Kanjertraining is er om kinderen handvatten te geven in sociale situaties. De leraren van onze school hebben de Kanjertraining gevolgd en zijn gecertificeerd om Kanjerlessen te geven in hun groep.

Het belangrijkste doel van deze methode voor sociaal-emotionele vorming is dat het kind positief over zichzelf en over de ander denkt. Daarnaast worden de kinderen bewust gemaakt van het effect van hun gedrag op anderen en de hele groep. Het gevolg hiervan is dat het kind op langere termijn minder last heeft van sociale stress.

 

Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:

• Kinderen durven zichzelf te zijn

• Kinderen voelen zich veilig

• Kinderen voelen zich bij elkaar betrokken

• Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen

• Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen; zij leren keuzes te maken voor hun eigen gedrag.

• De leerkracht wordt gerespecteerd

• Pestproblemen worden gehanteerd / lossen zich op

 

De 5 Kanjerregels zijn:

 

1. We vertrouwen elkaar

2. We helpen elkaar

3. Niemand doet zielig

4. Niemand speelt de baas

5. Niemand lacht uit


Deze afspraken vormen de basis voor de omgang met elkaar.

 

Kijk voor meer informatie op www.kanjertraining.nl