Plusklas


CDS Hoogengraven wil graag onderwijs op maat bieden. We willen dat ieder kind zich met zijn eigen talenten 

goed kan ontwikkelen.  Wij willen dan ook aansluiten bij de (leer)behoeften van het kind. Voor kinderen die bovengemiddeld presteren willen we uitdaging bieden. Hoog- en meerbegaafde kinderen hebben extra aandacht en een eigen aanpak nodig. 


CDS Hoogengraven hoort sinds 1 augustus 2012 bij Kwadraat.

Kwadraat is een stichting van schoolbesturen in Drenthe en Noordwest Overijssel die met elkaar samenwerken om het onderwijs aan deze doelgroep vorm te geven. Het uitgangspunt is, dat het kind op de eigen school een passend aanbod krijgt. Daarnaast hebben we  een buitenschoolse  plusklas voor 1 dagdeel per week. Verdeeld over verschillende periodes in het jaar kunnen hoog- en meerbegaafde kinderen van groep5, 6, 7 en 8 van 4 scholen op woensdagmorgen werken aan projecten, filosoferen en Italiaans leren. Dit gebeurt op het Koloriet in Ommen.

We hebben ons aangesloten bij Kwadraat omdat het verstandig is, te horen bij een goed functionerend  netwerk , ervaringen uit te wisselen met scholen buiten onze vereniging, voorlichting te krijgen en deel te nemen aan cursussen die Kwadraat organiseert.

 


 

 

De plusklas heeft ook een eigen website. Kijkt u daar ook eens op:

http://plusklasommen.weebly.com