De OR van CDS Hoogengraven


De ouderraad houdt zich o.a. bezig met het (helpen) organiseren van het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paaslunch, de startactiviteit, etc. Tevens organiseert en regelt de ouderraad diverse acties zoals bijvoorbeeld verkoop van pioenrozen, reshare, oud papier welke ten goede komen aan onze leerlingen en onze school. Door deze acties bekostigt de ouderraad bijvoorbeeld een groot deel van het schoolkamp en het schoolreisje. Als ouderraad vergaderen wij ongeveer 6 x per jaar.