De OR van CDS Hoogengraven

Mogen we ons even voorstellen: Hilde Bent, Erik Baarslag, Gerrit Jan Scholten, Erik Veurink,Peter en Jolanda Bloemendaal, Judith Olsman, Susan Timmerman en namens het team Hanneke Snippe. Samen zijn wij de Ouderraad van CBS Hoogengraven.
 De ouderraad houdt zich o.a. bezig met het (helpen) organiseren van het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paaslunch, de startactiviteit, etc. Tevens organiseert en regelt de ouderraad diverse acties zoals bijvoorbeeld verkoop van pioenrozen, reshare, oud papier welke ten goede komen aan onze leerlingen en onze school. Door deze acties bekostigt de ouderraad bijvoorbeeld een groot deel van het schoolkamp en het schoolreisje. Als ouderraad vergaderen wij ongeveer 6 x per jaar. Voor vragen en/of opmerkingen over de ouderraad en haar activiteiten, kunt u zich melden bij Susan Timmerman.