Op onze Daltonschool vinden we het belangrijk dat de kinderen leren wat zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid betekenen. Dit leren ze in de groep, elke dag weer. Zo  kunnen zij opgroeien tot mensen die goed in de samenleving kunnen leven en tot mensen zonder vrees en met lef. De school wordt zo een fijne plek.Dat doen we niet alleen met de meesters en juffen en met ouders maar juist de kinderen zijn daarin het belangrijkst. Daarom willen we met de kinderen praten over hoe het gaat op school, en wat niet goed gaat. De Kinderraad organiseert ook allerlei activiteiten zoals de goede doelenactie, een discofeest, een filmmiddag en een bakdag.