Schoolsluiting

Geachte ouders,

 Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond en het overleg vandaag binnen Floreant en met onze mr, bij deze, in het kort, de toegezegde info betreffende de schoolsluiting volgende week. 

 Kerst.

Donderdag. 

Donderdagmiddag organiseert de Kinderraad een kerstbingo op school.

Aan het eind van de middag krijgen de kinderen een "kersttasje" mee naar huis. Dit is een "gewichtig" tasje wat kinderen niet alleen op de fiets kunnen meenemen. In het tasje zitten benodigdheden om samen de kerstviering te vieren, o.a. een QR-code met schriftelijke instructie.

Vrijdag.

Wij vragen u de kinderen vrijdagmorgen een stevige tas mee te geven naar school. 

Wij beginnen vrijdagmorgen met een kerstontbijt op school. Daarna gaat het ontbijt over in een viering in de eigen klas.

Ook gaan we kerstbakjes maken, zie daarvoor de vorige Nieuwsbrief.

 Schoolsluiting.

Duur.

De schoolsluiting geldt voor volgende week, van maandag t/m vrijdag.

Afstandsonderwijs.

Er is volgende week geen afstandsonderwijs. We adviseren om de kinderen zoveel mogelijk te laten lezen en, indien mogelijk en nodig, tijd te besteden aan eventuele aandachtspunten die "onderhoud" verdienen. We geven ook ieder kind een leesbingokaart mee.

Noodopvang.

Ouders met een cruciaal beroep kunnen noodopvang aanvragen.  Wilt u dit VANDAAG nog doen, met vermelding van de dagdelen. Dit kan via directie@hoogengraven.nl, zodat we morgen eventuele opvang kunnen organiseren.

Noodopvang geldt alleen voor ouders met een cruciaal beroep en die geen andere oplossing zien. De reden hiervoor: Hoe meer kinderen in de opvang, hoe minder het effect van de schoolsluiting.

Net als op gewone schooldagen geldt ook bij noodopvang de beslisboom.

Er is alleen noodopvang tijdens de gewone schooltijden.

Zelftesten.

Zoals u weet zijn er op school  zelftesten voor kinderen geleverd. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u ze aanvragen bij de leerkracht van uw kind. 

 

Het is niet anders, in ieder geval vr.gr.,

Team Hoogengraven, Harry.